Dne 16. 3. 2017 se v Ostrově sešli zástupci zřizovatelů škol, ředitelů, pedagogů, neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání či zástupců veřejnosti v rámci projektu Místních akčních plánů v území ORP Ostrov na IV. jednání kulatého stolu.

Tisková zpráva IV. kulatý stůl

Prohledat :