Fotosoutěž – kopie

 

V našem okolí se pohybuje stále více lidí, kteří rádi fotografují a rádi své fotografie také sdílejí s ostatními. Proto jsme se rozhodli amatérské fotografy podporovat a vyhlašujeme celoroční soutěž.

.

Soutěž má 6 kol, každé kolo má jiné téma. Témata na rok 2016:

 • leden – únor 2016 – Fotíme portrét
 • březen – duben 2016 – Makro ve fotografii
 • květen – červen 2016 – Zátiší
 • červenec – srpen 2016 – Street foto
 • září – říjen 2016 – Barvy podzimu
 • listopad – prosinec 2016 – Večerní atmosféra

!!!Pozor změna!!! Na rozdíl od loňského roku můžete v roce 2016 posílat pouze 2 fotografie!!!

 

Fotografie na dané téma zasílejte na fotosoutez@mkostrov.cz (vždy od 1. dne měsíce  do posledního dne měsíce, ve kterém je téma vyhlášeno).

Každý může zaslat max. 2 fotografie na dané téma.

Při odeslání fotografií napište své jméno a příjmení, adresu a název fotografie.

Rozlišení: max. 1200 x 800 pixelů

Velikost: max. 1 MB

Formát: JPEG

Pravidla:

 • zúčastnit se mohou všichni amatérští fotografové, kromě pracovníků MK Ostrov,
 • soutěž je rozdělena do 6 kol,
 • pro každé kolo bude vyhlášeno jiné téma,
 • každé kolo trvá 2 měsíce,
 • každý soutěžící může poslat max. 2 fotografie na dané téma na e-mail: fotosoutez@mkostrov.cz,
 • odesláním fotografií se automaticky stáváte soutěžícím a souhlasíte s pravidly a podmínkami této fotosoutěže,
 • parametry fotografie: velikost max. 1 MB, rozlišení max. 1200 x 800 pixelů, formát JPEG,
 • soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích,
 • soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v elektronické i tiskové podobě, v rámci soutěže, ale i po jejím ukončení bez nároků na honorář a poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samotné,
 • soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže v souladu se zákonem. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů,
 • pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, nebo ji zcela zrušit,
 • na výhru v soutěži není právní nárok,
 • pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže.
 • na konci každého kola vybere porota 1 vítěze, který získá možnost výstavy fotografií v prostorách knihovny, případně knihu, či poukaz na bezplatnou roční registraci v MK Ostrov. Bude probíhat také internetové hlasování, které bude spuštěno 1. den po uzávěrce daného kola. Své hlasy můžete posílat po dobu 2 týdnů, poté bude hlasování ukončeno. Vítěz internetového hlasování musí mít minimálně 30% z celkového počtu hlasů. Oba vítěze vyhlásíme den po ukončení internetového hlasování.

Poslední aktualizace stránky: 09:55:48 23. 05. 2016.

Předchozí příspěvky: 2/20161/2016

3. kolo pro rok 2016: