Městská knihovna Ostrov

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je Město Ostrov. Organizační složkou knihovny je Kronika Města Ostrov.

  • veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem – knihy, brožury, periodika, mapy, audiovizuální dokumenty (CD, LP, DVD, zvukové knihy), elektronické zdroje, filmy
  • fond knihovny je dostupný prostřednictvím našich katalogů
  • umožňuje přístup i do elektronických bází dat – našich i hostitelských, online komunikaci s uživateli
  • poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby,  informační, reprografické a rešeršní služby, rezervaci dokumentů
  • pořádá kulturní akce pro školy a širokou veřejnost
  • nabízí pronájem počítačové učebny a výstavní síně „Oranžerie Václava Havla“

Další odkazy

Historie knihovny

Kontakty

Provozní doba

Služby knihovny

Granty

Archiv

Poslední aktualizace stránky: 08:19:48 03. 04. 2015.

 

Prohledat :