Pro všechny, kteří upřednostňují platby kartou, máme příjemnou zprávu. I u nás již můžete platit bezhotovostně. Terminál pro bezhotovostní platby je od 11. 4. 2017 umístěn na recepci knihovny a lze jím platit veškeré poplatky (ze všech oddělení knihovny) v minimální výši 50 Kč, včetně vstupenek na akce pořádané knihovnou. Platební kartou nelze platit vratné kauce a vstupenky na akce, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna.

Městská knihovna Ostrov se zapojila do projektu FriendlyVox. 

Projekt FriendlyVox zaměřený na jednoduché zpřístupnění nejrozšířenějších internetových služeb. Projekt je určen všem zrakově postiženým, kteří mají zájem pracovat s počítačem, bez ohledu na jejich věk, vzdělání, zdravotní stav, technické dovednosti či ekonomické možnosti. Cílem projektu FriendlyVox je přiblížit využívání Internetu mezi zrakově postiženými na úroveň vidící populace, a to jak z hlediska podílu zapojených osob, tak rozsahu využívaných služeb.

ZLogo ozvučeného portálu FriendlyVoxákladem projektu FriendlyVox je stejnojmenný ozvučený portál, jehož prostřednictvím mohou zrakově postižení jednoduše přistupovat k nejčastěji využívaným internetovým službám.

 

 

Více informací naleznete ZDE.

Máme tu poslední vyhlášení naší oblíbené fotosoutěže.

V posledním kole s názvem „Večerní atmosféra“ se rozhodla porota vybrat fotografii, -VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA U RADNICE od Novákové Šárky.Vítězce blahopřejeme a ostatním soutěžícím přejeme mnoho krásných fotografických záběrů a hlavně vždy dobré světlo!

Vánoční atmosféra u radnice, Nováková Šárka

V internetovém hlasování bohužel nikdo nevyhrál.

 Hlasování pro fotografie z 5. kola fotosoutěže již skončilo a výherci jsou již známi.

Porotě se nejvíce líbila  fotografie s názvem BABÍ LÉTO od Jiřího Parůžka.

Babí léto, Parůžek Jiří

Babí léto, Parůžek Jiří

V internetovém hlasování vyhrála fotografie s názvem KŘÍŽOVÁ CESTA od Tomáše  Dutze.

Křížová cesta, Dutz Tomáš

Křížová cesta, Dutz Tomáš

Děkujeme všem za účast a výhercům blahopřejeme!

pozvanka_doupovky_mala

Tisková zpráva 

Vychází první monografie o přírodě a historii Doupovských hor

vydáno: 30. 11. 2016, 12.00

Česká geologická služba ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary vydala knihu Doupovské hory. Jde o vůbec první komplexní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o přírodě, krajině a dílem i o historii Doupovských hor. Kolektiv čtyřiceti autorů, specialistů z oblastí geologie, zoologie, botaniky a dalších, na ní pracoval po několik let.

Doupovské hory jsou pravděpodobně nejméně známým pohořím v Čechách. Jen málokomu se v minulosti podařilo proniknout do tohoto bohem zapomenutého prostoru, jehož krása a přírodní bohatství v současnosti předčí i naše chráněné krajinné oblasti. Také literatura věnovaná tomuto sopečnému pohoří na severozápadě Čech byla donedávna spíše kusá a běžnému čtenáři většinou nedostupná. „Doupovské hory, pomineme-li německy psaný vlastivědný sešit ze série Sudetendeutsche Heimatgaue Viktora Karella z roku 1926, se vlastní knihy dosud nedočkaly. Přitom se jedná o území, které se atraktivitou a zachovalostí své přírody a krajiny může směle srovnávat s našimi národními parky,“ říká jeden z editorů, zoolog Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary.

Už proto je vydání první samostatné monografie o Doupovských horách nepochybně událostí. Obrazově bohatě vypravená kniha s četnými boxy a množstvím příloh přináší na více než 500 stranách nejnovější informace z výzkumů za poslední desetiletí i pohledy do historie, či dokonce dávné geologické minulosti. Je určena jak laikům, tak odborníkům, kteří jistě ocení také hojné odkazy na původní vědecké práce nebo obsáhlý místopisný česko-německý rejstřík s lokalizací a dalšími podrobnostmi.

Krajina kolem zaniklého města Doupova zůstala od konce 2. světové války, po odsunu německých a posléze i dosídlených obyvatel, pustá. V roce 1953 zde byl zřízen vojenský újezd Hradiště a území se na dlouhou dobu uzavřelo návštěvníkům, ale také přírodovědeckým výzkumům. „Dnes, kdy zkoumáme i ty nejodlehlejší kouty světa, je až neuvěřitelné, že u nás taková nepřístupná a málo známá oblast existuje,“ říká Petr Hradecký z České geologické služby, editor části týkající se neživé přírody.

Navzdory vojenským cvičením se v Doupovských horách zachovaly ojedinělé geologické fenomény – štítový vulkán a zbytky jeho erodované kaldery, pyroklastické i výlevné horniny a mnoho mladších dílčích vulkanických center. Výjimečná jsou též přírodní společenstva. Žijí zde například vzácní listonohové a žábronožky letní, hnědásek chrastavcový, kuňka ohnivá nebo užovka stromová. Z ptáků tu lze spatřit tetřívka obecného, včelojeda lesního a s velkým štěstím i orla křiklavého. Vyskytuje se zde také mnoho vzácných druhů rostlin, jako koniklec otevřený, hořec hořepník, kruštík ostrokvětý, pochybek severní nebo řada druhů kavylů a záraz. „Rostlinstvo Doupovských hor je mimořádně pestré, bohaté na dnes již vzácné druhy nehnojených luk a neodvodněných mokřadů. Fragmenty pralesovitých lesů hostí množství vzácných orchidejí. Unikátní je také rozvoj lesostepních a keřových formací na vojenských cvičištích,“ říká botanik Vladimír Melichar.

I přes nepřístupnost jejich centrální části Doupovské hory neustále přitahují zájem přírodovědců, historiků i turistů toužících po dobrodružství. Nyní navíc došlo ke zmenšení vojenského prostoru a kraj se tak ještě více otevírá návštěvníkům. „A zdaleka ne všechno je prozkoumáno. Doufáme, že naše kniha povzbudí čtenáře k jejich vlastnímu bádání či alespoň k návštěvě dosud opomíjeného regionu,“ dodává Jan Matějů.

Jan Matějů, Petr Hradecký, Vladimír Melichar (eds.): Doupovské hory

                               autor: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, www.geology.cz

Skončilo nám 4. kolo naší fotografické soutěže s názvem – STREET FOTO.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na vaše další  snímky na téma “ Barvy podzimu“.

Prohledat :