Informace k užívání veřejného internetu – Wi-Fi:

 • Veškerá komunikace je nešifrovaná, tedy nezabezpečená.
 • Pro zachování Vašeho soukromí používejte protokol HTTPS a nebo se pomocí veřejné Wi-Fi nepřipojujte na žádné osobní účty.
 • Síť, na kterou se připojujete, sledujeme kvůli Vašemu vlastnímu bezpečí.
 • Nezodpovídáme za obsah internetových stránek, snažíme se ale filtrovat ty potencionálně nebezpečné a morálně škodlivé.
 • Nezodpovídáme ani za ostatní uživatele připojující se k síti

Pravidla užívání veřejného internetu – Wi-Fi:

 • Zákaz zneužívání sítě k nelegálním účelům.
 • Zákaz obcházení zabezpečení sítě.
 • Zákaz stahování/nahrávání souborů větších než 1GB.
 • Zákaz fyzického zásahu do zařízení knihovny.
 • Zákaz softwarového zásahu do zařízení knihovny.

Sankce za porušení pravidel:

 • Zablokování přístupu konkrétnímu zařízení na 24 hodin.
 • Zablokování přístupu konkrétnímu zařízení do odvolání.
 • Snížení rychlosti stahování / odesílání dat.

Poslední aktualizace stránky: 08:34:16 16. 06. 2014.

Prohledat :