Internetové stanice slouží návštěvníkům knihovny ke zkvalitnění informačních služeb knihovny

I. Uživatelé internetu

  1. Služby Internetu může v MK Ostrov využívat každý čtenář knihovny. Děti do 15 ti let se mohou stát uživateli internetu až na základě písemného souhlasu rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za dodržování provozního řádu.
  2. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

 

II. Provozní podmínky

  1. Uživatelé jsou povinni dodržovat provozní řád pro práci s Internetem a respektovat pokyny pracovníků knihovny.jakoukoliv nejasnost je uživatel povinen ohlásit pracovníkům knihovny.
  2. Před započetím práce potvrdí uživatel svým podpisem souhlas s pravidly užívání Internetu. Přejímá tím zároveň odpovědnost za škody způsobené aktivním zásahem do sítě.
  3. Uživatel musí hlásit pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce na PC. Po ukončení práce musí PC zůstat ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
  4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software
  5. Uživatelům je dovoleno používat služeb www.
  6. Uživatelům je zakázáno:
   • nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory stažené z Internetu a provádět jiné instalace
   • provádět jakékoliv změny programů – nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software
   • používat vlastní externí  disky, které nejsou zkontrolovány na místě (tzn. v knihovně) antivirovým programem
   • vypínat a resetovat počítač
   • provozovat online počítačové hry
   • používat tuto službu k činnostem zákonem zakázaným – zejména k neoprávněnému užití autorských děl, k vyhledávání a  šíření zákonem zakázaných informací – rasismu, pornografie, fašismu atd.
  7. Jeden počítač může používat pouze jeden uživatel, výjimečně se souhlasem obsluhy uživatelé dva

 

III. Rozsah a úhrada služeb

  1. Užívání Internetu je pro registrované dětské uživatele zdarma, ostatní uživatelé uhradí poplatek dle aktuálního ceníku
  2. Každý uživatel má právo pracovat s Internetem nejdéle 60 minut. Tuto dobu lze ve vyjímečných případech prodloužit.
  3. Uživatelé si mohou předem zamluvit stanici Internetu, nejdéle však na 1 hodinu. Pokud není přítomen další zájemce lze dobu prodloužit. Doba prodlení je 10 min. Zamluvit stanici lze i telefonicky – 353 434 306. Stejným způsobem je možné zamluvení i zrušit.

 

IV. Porušení Provozního řádu internetu

V případě porušení PŘI může být uživateli přístup k Internetu dočasně nebo navždy ukončen.

V Ostrově dne 7.10.2011 MK Ostrov

Prohledat :