Organizační složka Městské knihovny Ostrov. Kronikářkou je paní Walburga Mikešová.

Fond kroniky :

  • kopie kronik města Ostrova (originály jsou uloženy ve Státním okresním archivu Karlovy Vary)
  • další archiválie města a regionu
  • fotografické materiály

 Další služby :

  • poskytování informací z historie regionu
  • rešerše pro badatele
  • přednášky pro školy
  • spolupráce s občanským sdružením Spolek přátel města Ostrova

Kontakt :

Provozní doba

2. místo v soutěži kronik zpč. kraje

soutěž kronik - ocenění

Ocenění za 2. místo převzala p. W. Mikešová

 

Kronika města Ostrova se v roce 2008 umístila na 2. místě v soutěži kronik karlovarského kraje. Hodnotila se obsahová i formální stránka zpracování kroniky. Zajímavostí je kopie nejstarší české školní kroniky, psaná správcem školy panem Bohuslavem Přibylem ze dne 15. srpna 1927. Popisuje dějiny města Ostrova a zachycuje školní rok 1926/1927.

Občan města 2008 – ocenění za přínos pro město Ostrov získala paní Walburga Mikešová

Občan města 2008

Občan města 2008

Občan města 2008

Cena Ď 2013

Cenu za podporu kultury v Ostrově převzala 20. června v Národním divadle dlouholetá kronikářka města Walburga Mikešová. Získala ji v kategorii Muzea, hrady, zámky a kultura. Ocenění jí předala hradní paní z Hauenštejna a členka celostátního kolegia pro udílení cen Ď Dita Kintšnerová.

Walburga Mikešová

Walburga Mikešová    přebírá cenu Ď

 

Walburga Mikešová

Poslední aktualizace stránky: 08:29:25 11. 02. 2014.