Aby se nezapomnělo...

Přednáška, 14. 03. 2018 17:00 - 18:30

Přednáška válečného veterána Václava Šrámka o historii legionářů - zahraničních vojáků a odbojářů pocházejících z Karlovarska v období 1. a 2. světové války.

Přednáška je zaměřena na regionální historii s důrazem na zapojení občanů Karlovarska v 1. a 2. světové válce. Přednáška poskytne účastníkům zdroj informací o tom, jakou měrou se občané Karlovarska zasloužili o vznik ČSR v roce 1918, jak se zapojili do meziválečné obrany demokracie a kdo z rodáků odešel z okupované republiky v roce 1938-39 do zahraničí a bojoval v cizině za osvobození vlasti. Poskytuje informace o občanech, kteří se účastnili války a po roce 1945 přesídlili na Karlovarsko. Konkrétně se zabývá vojáky z východní a západní fronty a jejich osídlování Karlovarska po válce.

Zdarma.

Rezervujte si svou vstupenku včas.

https://mkostrov.cz353 434 300info@mkostrov.cz