Jóga smíchu

Přednáška, 30. 09. 2020 17:00 - 18:30

Omlouváme se, akce je ZRUŠENA. Domlouváme náhradní termín v roce 2021. Vstupné bude vráceno.
 
Lektor: Vladimír Paleček
 
Co je to jóga smíchu?

Věda smíchu se jmenuje gelotologie. Gelos = smích. Jedná se o vědu zkoumající smích z různých úhlů (původ, příčiny, apod.). Dalo by se říci, že odborník na smích je gelotolog. Do českého jazyka by se dal přeložit jako smícholog.

Jóga smíchu:
- je unikátní koncept ověřený praxí, který spočívá v tom, že se každý může smát bez důvodu, bez vtipu či komedie, humoru nebo jiných vnějších podmínek.
- Smích je otevírán prostřednictvím kombinace cvičení založených na smíchu ve skupině, očním kontaktu a dětské hravosti, což po určité čase většinou vede přirozenému a nakažlivému smíchu.
- Důvod, proč užíváme v názvu kombinaci slov jóga smíchu, je ten, že spojujeme cvičení smíchu, tzv. smíchocviky a další aktivity s jógovým dýcháním. To dává více kyslíku našemu tělu a mozku, což v nás vytváří pocit zdraví a energie.
- Pojetí jógy smíchu je založeno na vědecky ověřeném faktu, že naše tělo nedokáže od sebe rozeznat předstíraný a přirozený smích, pokud jsme rozhodli smát.
- Jóga smíchu byla založena v roce 1995 Dr. Madanem Katariou, když po studiu většiny hlavních pramenů o léčivé síle humoru a smíchu založil první Klub smíchu. Od té doby vzniklo více jak 10 000 klubů smíchu ve více jak 65 zemích světa (včetně ČR) a jóga smíchu je využívána v mnoha oblastech.

Vstupné na akci: 50 Kč (80 Kč na místě, bez rezervace; senioři 70+ ZDARMA)

Rezervujte si svou vstupenku včas.

https://mkostrov.cz354 224 970info@mkostrov.cz