Život s postižením

Beseda, 30. 09. 2021 17:00 - 18:30

Zveme vás na besedu Pavla Bráborce, autora knihy Život s postižením aneb průvodce po cestách hledání.

Na besedě přiblížíme aktuální situaci pečujících rodin i těžkostí spojených s domácí péčí. Kdo a jak může pečujícím rodinám nabídnout pomoc. Dozvíte se informace z dlouholeté praxe poskytovatele sociálních služeb i vlastních rodičovských zážitků. V rámci besedy proběhne autorské čtení vybraných úryvků z knihy. Bude nabídnut prostor pro dotazy. Besedu bude moderovat pan Miloš Bělohlávek.

Anotace knihy:

Příchod dítěte s postižením do rodiny s sebou přináší řadu těžkých situací. Autor nabízí na půdorysu vlastního životního příběhu ve dvanácti zastaveních témata úzce související s vhodným nastavením modelu domácí péče. Svět lidí s mentálním postižením je pro mnohé stále velkou záhadou. Je to svět obestřený řadou nesmyslných předsudků.  Autor vnímá postižení ne jako vadu či omyl přírody, nýbrž jako variantu života nabízející cosi pozitivního i smysluplného. Člověk s postižením může být původcem dobra nejen pro rodinu, ale i pro společnost. Jednotlivá zastavení jsou zakončena životem prověřenými  radami. Pro odlehčení jsou přidány veselé historky z rodinného života. Při péči o dítě s postižením lze zažít i humorné chvíle. Pravda, pobavení se často dostavuje až s jistým časovým odstupem.   

Účastníci akce musejí mít nasazeny respirátory, prokázat se negativním testem, dokladem o ukončeném očkování, případně dokladem o prodělání nemoci ve lhůtě ne delší než 180 dnů (vše v souladu s aktuálním opatřením MZ ČR).

Rezervujte si svou vstupenku včas.

https://mkostrov.cz353 434 300info@mkostrov.cz