Pasování na čtenáře (1. B, 5. ZŠ)

Ostatní, 18. 06. 2021 10:15 - 11:00

V pátek se konalo tradiční oceňování malých čtenářů. V průběhu celého školního roku měli žáčci za úkol pravidelně číst, a to jak s rodiči, tak samostatně. Své snažení měli poctivě zapisovat do Čtenářských deníčků, které získali začátkem roku v knihovně. 

Aby mohly být děti pasovány na čtenáře, musely složit slavnostní slib. Všechny děti si pak domů odnesly nejen pasovací dekret, ale také knihu, která je vydávána pouze pro tyto účely.

https://mkostrov.cz354 224 970info@mkostrov.cz