CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Knihovna 100x jinak

Obrázek k akci

Připravili jsme pro vás fotosoutěž pro všechny fotografické nadšence. Fotit můžete knihovny (uvnitř i zvenčí), knihy, časopisy, vše co nějak souvisí s knihovnami...

ZDE si můžete prohlédnout soutěžní fotografie, které zatím dorazily.

Podmínky účasti:

  • zaslání max. 1 soutěžní fotografie
  • velikost fotografie max. 4 MB
  • uvedení jména a příjmení, e-mailu a telefonického kontaktu autora fotografie
  • zaslání fotografie na e-mail: krizova@mkostrov.cz
  • zasláním fotografie do fotosoutěže vyjadřuje účastník (autor fotografie) svůj souhlas s Podrobnými pravidly a podmínkami fotosoutěže (viz níže)

Vyhodnocení:

  • on-line hlasování veřejnosti na webových stránkách MK Ostrov - 1. 12. 2019  do 31. 12. 2019
  • hlasování poroty

Ceny:

  • výtisk a zarámování obou výherních fotografií a jejich vystavení na viditelném místě v MK Ostrov
  • kniha a volná vstupenka pro dvě osoby na vybranou akci pořádanou MK Ostrov
  • možnost uspořádání výstavy v Oranžerii Václava Havla 

Podrobná pravidla a podmínky fotosoutěže

Termín konání fotosoutěže:

Fotosoutěž KNIHOVNA 100X JINAK probíhá od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019. Konečná uzávěrka je 30. 11. 2019 ve 23.59 hodin. 

Účastníci fotosoutěže:

Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonický kontakt).

Soutěžní fotografie:

Podmínkou účasti ve fotosoutěži je zaslání jedné soutěžní fotografie v digitální podobě ve formátu JPG (dále jen „fotografie“) na e-mail krizova@mkostrov.cz, a to v termínu konání fotosoutěže, ne později. Fotografie musí být o velikosti mezi 800 kB a 4 MB. Fotografie musí zachycovat z pozitivního hlediska tématiku, která vyplývá z názvu soutěže. Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně 1 fotografii. U zaslané fotografie musí být připojeno jméno, email nebo tel. kontakt fotografa.  Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb, a to včetně dodatečných úprav fotografie. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

• souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,
• fotografii pořídil osobně, že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
• osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.

Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

• nesouvisí s tématem této fotosoutěže,
• autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení autora se musí shodovat se jménem adresáta),
• mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
• jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem,
• byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
• jsou na první pohled velmi nekvalitní (rozmazané, tmavé a podobně),
• obsahují jakékoliv dodatečně doplněné nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu),
• budou do fotosoutěže přihlášeny před zahájením fotosoutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií.

Způsob vyhodnocení fotosoutěže:

Vyhodnocení fotosoutěže bude probíhat v termínu od 1. 12. 2019  do 31. 12. 2019, a to formou veřejného on-line hlasování na webových stránkách knihovny (mkostrov.cz) a vybrán bude také výherce hlasování poroty. Výherní fotografie budou zveřejněny na webových stránkách  knihovny (mkostrov.cz) a na facebookové stránce Městské knihovny Ostrov. Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.

Ostatní podmínky fotosoutěže:

Výherce bude o výhře srozuměn e-mailem nebo telefonicky. Cena mu bude následně předána osobně v Městské knihovně Ostrov. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.
Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla, nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.
Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajůÚdaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže nebo služeb organizátora. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.
Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy fotosoutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů.

 

 Informace

Začátek:
01. 11. 2019

Konec:
30. 11. 2019

Doporučeno pro:
Všichni

Umístění:
Jiné

Kategorie:
Soutěž

Tisk:
A4 k tisku

Informace

Akce již proběhla. Děkujeme za Váš zájem o ni.

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.