CZE | ENG | DEU

Městská knihovna Ostrov

Lety do minulosti české krajiny

Obrázek k akci

„V dějinách archeologie najdeme jen málo odvětví, která přispěla k poznání pradávné historie lidského rodu tak zásadním způsobem jako letecká archeologie, součást skupiny metod tzv. dálkového archeologického průzkumu. Důležitost této metody bývá přirovnávána k významu hvězdářského dalekohledu v astronomii. V hierarchii archeologického výzkumu stojí letecká prospekce po boku tak důležitých nástrojů, jakými jsou radiouhlíkové datování absolutního stáří nálezů či počítačové databáze a geografické informační systémy. Již před více než čtyřiceti lety napsal slavný popularizátor historie Leo Deuel, že žádný jiný technický pokrok v archeologii nepřispěl k cíli, tj. k odhalení složitých vztahů dávných kultur, k postižení trvalého odlesku tvářnosti pravěké krajiny a lidské existence v průběhu věků tak těsně jako letecký průzkum. Je nepochybné, že dálkový archeologický průzkum bude v blízké budoucnosti stále více integrován do poznávání lidské minulosti.

Výstava Lety do minulosti české krajiny prezentuje část archeologického dědictví Čech, kterou se podařilo objevit a zdokumentovat leteckým průzkumem, který je od roku 1992 rozvíjen a systematicky uplatňován jako jeden ze základních výzkumných programů pražského Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. V první části výstavy se návštěvník seznámí se základními informacemi o tom, čím průzkum z letadla obohatil způsoby vyhledávání a evidence terénních dat, a to jak po stránce kvantitativní (rozšiřování pramenné základny objevováním dosud neznámých objektů a areálů archeologického zájmu, pocházejících převážně z období mladšího pravěku - neolitem počínaje a raným středověkem konče), tak kvalitativní (odhalování dosud neznámých druhů památek).

Výstava dále přináší informaci o principech, na nichž je letecko-archeologický průzkum založen. Nejčastěji se v praxi využívá zviditelňování památek skrytých pod povrchem země prostřednictvím vegetačních (porostových), půdních, sněžných a stínových příznaků. Ukázky toho, jak tyto příznaky fungují, nabízí výstava na rozmanitých příkladech leteckých fotografií památek nejprve pravěkého a následně středověkého a novověkého původu, fotoletecky zdokumentovaných pomocí uvedených příznaků. Ve stručném přehledu je na výstavě představena také historie letecké archeologie, na jejímž počátku stojí rozvoj aviatiky a fotografování: pionýrské časy jejich vzájemného propojení sahají do poloviny 19. století." (Martin Gojda)Informace

Začátek:
01. 10. 2021 09:00

Konec:
30. 10. 2021 11:30

Doporučeno pro:
Všechny

Umístění:
Výstavní sál

Kategorie:
Výstava

Akce do kalendáře:
iCal

Tisk:
A4 k tisku

Důležité informace

Vstup na akci je zdarma a není třeba si rezervovat vstupenku.

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje

Portál knihovny.cz

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.