CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Článek

Pohádkové malování a zpívání 2018 - Slavnostní vyhlášení soutěže

Městská knihovna Ostrov každým rokem pořádá soutěž Pohádkové malování a zpívání, která je určena malým předškolákům a dětem 3. tříd ZŠ. Soutěž se koná v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana a tématem soutěže je vždy téma festivalové.

Tématem letošního ročníku byly NAROZENINY. Do soutěže se zapojilo celkem 7 tříd předškoláků a pouze dvě třídy 3. ročníků ZŠ. I přes nižší účast dětí ze základních škol, byl velký sál Domu kultury Ostrov zcela zaplněn, celkový počet dětí překročil hranici 250.
    Děti soutěžily ve dvou kategoriích. Mladší, předškoláci, předvedly své výtvarné pojetí festivalových narozenin a starší děti, ty měly za úkol připravit si nějaké hudební, případně taneční, vystoupení. Hodnocení prací a vystoupení se ujala 5členná porota ve složení: Mgr. Irena Leitnerová (ředitelka Městské knihovny Ostrov), Ing. Miroslav Očenášek (ředitel Domu kultury Ostrov), Mgr. Ilona Steinerová, Walburga Mikešová (kronikářka města Ostrova) a ilustrátor Adolf Dudek. Porota to letos neměla vůbec jednoduché, protože zejména výtvarné práce byly opravdu velice vydařené.
    V kategorii Pohádkové malování zvítězila ZŠ a MŠ J. V. Myslbeka – Žabičky a kategorii Pohádkové zpívání vyhrála třída 3. B ZŠ Masarykova Ostrov. Vítězové získali krásné velké dorty, ovšem ani ostatní neodešli s prázdnou. Všechny děti získaly drobnosti na památku a všechny soutěžní kolektivy získaly menší dortík.
    Po slavnostním předání cen následovalo úžasné vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka, který si každým rokem pro děti připravuje zábavný program. Dle hlasitého smíchu a rozzářených očí se dalo usoudit, že se dětem program velice líbil. Na závěr proběhlo i focení s panem Dudkem.
    Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci podílejí, především pak Domu kultury, za to, že může být naše akce již několik let součástí festivalu a že nám umožňuje využívat své prostory. Dále děkuji učitelkám, že se akce účastní a s dětmi vymýšlejí krásná představení a vytvářejí nádherné obrázky. Velké díky patří také moderátorovi, Kamilu Burdovi, že dokázal celým dopolednem krásně a plynule provázet a s dětmi šikovně pracovat.
    Letošní ročník máme tedy úspěšně za sebou. Máte-li zájem prohlédnout si soutěžní výtvory dětí, pak se stavte v knihovně, v Oddělení pro mládež, kde budou všechny obrázky vystaveny. Nakoukněte také do fotogalerie na webových stránkách knihovny (mkostrov.cz) a prohlédněte si fotografie, na kterých je zachycen celý průběh slavnostního vyhlášení.

Fotogalerie ZDE

Vydáno: 12. 10. 2018

Klíčová slova:

Provozní doba

Pro dospělé a čítárna
Pro mládež a hudební
Kronika

Zobrazit celou provozní dobu

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.