CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Článek

Kapřík Metlík a Hororové povídky v knihovně

V pátek 8. 3. 2019 naši knihovnu opět navštívil spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil. Dopoledne měl pro děti ze 3. tříd ZŠ Májová Ostrov připraveny dvě besedy o kapříkovi Metlíkovi. Čtení úryvků z knihy prokládal povídáním o samotné práci spisovatele a ilustrátora. Dětem se beseda moc líbila a odcházely nadšené. Některé děti si dokonce odnášely domů knihy s příběhy nezbedného kapříka a drobné upomínkové předměty.

Hned jak pana Opatřila děti "propustily" z Oddělení pro mládež, spěchal o patro výš, kde na něj již čekali žáci 2. stupně ze ZŠ Májová a žáci Gymnázia Ostrov. Netradiční a tajemné zahájení čtení Hororových povídek všechny nadchlo a samotná beseda také. Na dotazy žáků odpovídal mnohdy velice vtipně, takže se sálem rozléhal hlasitý smích. Jsme moc rádi, že se žákům akce líbila a doufáme, že je bude motivovat ke čtení a případně i k psaní vlastních povídek.

Děkujeme ochotným učitelkám, které s dětmi do knihovny zavítaly. Knihovnu v tento den navštívilo celkem 5 tříd, což je zhruba 134 dětí a všechny odcházely s úsměvem na tváři. Tento úsměv dětem pomohl vykouzlit nejen Jan Opatřil se svými besedami, ale také Nadace ČEZ, která celou akci finančně podpořila. Veškeré informace a fotografie naleznete na webových stránkách knihovny (mkostrov.cz).

Provozní doba

Pro dospělé a čítárna
Pro mládež a hudební
Kronika

Zobrazit celou provozní dobu

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.