CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Článek

Úklidové služby v objektu Městské knihovny Ostrov 1.NP a 1.PP

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Termín plnění: od 1. ledna 2019 na dobu určitou do 31. prosince 2019, s možností výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Místem plnění zakázky je objekt sídla zadavatele – Městské knihovny Ostrov na adrese Zámecký park 224, 363 01 Ostrov.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Předpokládaná hodnota zakázky je 180 000 Kč.

ZADAVATEL

Instituce: Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecký park 224m 363 01 Ostrov

IČ: 70926620

  • Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Irena Leitnerová - ředitelka

Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči:

Klasifikace - vymezení předmětu zakázky

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Druh zakázky – zakázka na služby

Kód CPV 90910000-9 Úklidové služby

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je

  1. provádění pravidelných úklidových služeb v objektu sídla zadavatele - polikliniky v rozsahu dle zadávací dokumentace a jejích příloh.
  2. mimořádné úklidové práce na podkladě dílčích objednávek zadavatele.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Termín plnění: od 1. ledna 2019 na dobu určitou do 31. prosince 2019, s možností výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Místem plnění zakázky je objekt sídla zadavatele – Městské knihovny Ostrov na adrese Zámecký park 224, 363 01 Ostrov.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Předpokládaná hodnota zakázky je 180 000 Kč.

SOUBORY KE STAŽENÍ:

DALŠÍ INFORMACE:

Vydáno: 28. 11. 2018

Klíčová slova: výběrové řízení, zadávací dokumentace

Provozní doba

Pro dospělé a čítárna
9.00 - 11.30
Pro mládež a hudební
9.00 - 11.30
Kronika
Zavřeno

Zobrazit celou provozní dobu

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.