Tento web využívá tzv. Cookies, tedy je technologii regulovanou směrnicemi Evropské unie. Konkrétně směrnice č. 2002/58ES s názvem e-Privacy.
Tento web využívá Cookies pro komunitní a autorizační funkce, dále pak Cookies třetích stran pro sběr statistických údajů provozu webu.Souhlasíte s použitím Cookies našeho webu a webů třetích stran? Bez tohoto souhlasu nemusí některé funkce webu pracovat správně.

Souhlasíte s uložením souborů Cookie do Vašeho počítače?


Pro školy

Přehled akcí pro MŠ a ZŠ
 

Dopolední programy 

Zvyky, svátky, tradice

Vánoční povídání  1. a 8. květen
Svátky jara  28. září a 28. října
Čarodějnice  
Svátek matek  
Podzim  

Čtenářská gramotnost

Papuchalk Petr  Interaktivní čtení, práce s knihou, kresba.
Slon a mravenec  Práce s knihou, čtení, porozumění textu. Kritické myšlení.
Petr Horáček  Inetraktivní čtení, práce s knihami od Petra Horáčka:  Domeček pro myšku, Husa Líza.
Bajky  Práce s textem, porozumění. Poučení, přísloví.
Pověsti a báje  Práce s textem, porozumění textu, kritické myšlení.
Budulínek  Vymýšlení příběhu na základě obrázků, následné přečtení  knihy k porovnání.
Zmizelý komiks  Pojem komiks, ukázka různých podob. Tvoření vlatních  komiksů.
Robinson  Povídání o dobrodružné literatuře, Robinson Crusoe.
Slož si svoji pohádku  Malované čtení, práce s textem.
Jak zvířata spí  Práce s knihou, obrázky, hry.
Malování s básničkou  Práce s veršem a rýmem, tvoření, kreslení.
Poezie, tu mám rád!  Práce s veršem a rýmem, skládání básniček, tvoření.
Krteček  Povídání o pohádkách, postavy z večerníčků, skládání  pohádky.
Skrz pohádku  Seznámení dětí s pojmem pohádka, dobro, zlo, vítězství.
Jak jel Vítek do Prahy  Povídání o tvorbě Bohumila Říhy. Čtení ukázek.
K jako kamarád  Pojem kamarád a jeho propojení s knihou Kvak a Žbluňk.  Poslech a následné skládání příběhu. 
Dort  Práce s obrázky, přiřazování, práce s knihou Pejsek a  kočička. Tvoření společného dortu.
Zvířátka  Práce s obrázky zvířat, přiřazování, práce s knihou na  dané  téma.
Harry Potter  Povídání o příběhu,knihy, filmy, vymýšlení a kreslení  vlastních zvířat.
Moje nej kniha  Práce s knihou, předčítání, tvorba. Pojem anotace, obálka,  titulní strana atd..
Detektivky  Myšlenková mapa, práce s žánrem, ukázka knih na dané  téma.
Fantasy  Myšlenková mapa, práce s žánrem, ukázka knih na dané  téma.
Jak se rodí kniha  Práce s knihou, řazení obrázků, tvoření vlasní knihy.

Dokumentová a informační gramotnost

Vařím, lepím, hraju si.  Práce s dokumenty a informacemi (tištěné, online  formuláře, návody).
Online katalog  Práce s katalogem, vyhledávání knih, samostatná práce.
Pubblisher  Základy, tvorba jednoduchého plakátu, pozvánky
Vyhledávání na internetu  Praktické ukázky vyhledávání v neplacených zdrojích.
 
Malý knihovník  Práce s knihov. pojmy.
Seznámení s knihovnou  Prohlídka knihovny, pojem registrace, průkazka, přihláška.  Jak půjčovat?
 
Smysly  Interaktivní beseda, práce se smysly.
Kronika  Ukázka práce Kronikářky a kroniky jako takové.
 

 

Dlouhodobé projekty

  • Knížka pro prvňáčka - 1. až 2. třídy ZŠ
  • iQRace - 2. až 9. třídy
  • Superčtenáři - 2. až 9. třídy 
  • Pohádkové malování a zpívání - MŠ a 3. třídy ZŠ
  • Vánoční stromkování - školní družiny
Další informace
Poslední aktualizace: 17. 01. 2018 14:00