CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Pro školy

Dopolední programy 

Zvyky, svátky, tradice

Vánoční povídání  1. a 8. květen
Svátky jara  28. září a 28. října
Čarodějnice  
Svátek matek  
Podzim  

Čtenářská gramotnost

Papuchalk Petr  Interaktivní čtení, práce s knihou, kresba
Slon a mravenec  Práce s knihou, čtení, porozumění textu, kritické myšlení
Petr Horáček  Interaktivní čtení, práce s knihami od Petra Horáčka:  Domeček pro myšku, Husa Líza.
Bajky  Práce s textem, porozumění, poučení, přísloví
Pověsti a báje  Práce s textem, porozumění textu, kritické myšlení
Budulínek  Vymýšlení příběhu na základě obrázků, následné přečtení  knihy k porovnání
Zmizelý komiks  Pojem komiks, ukázka různých podob, tvoření vlastních  komiksů
Robinson  Povídání o dobrodružné literatuře, Robinson Crusoe
Slož si svoji pohádku  Malované čtení, práce s textem
Jak zvířata spí  Práce s knihou, obrázky, hry
Malování s básničkou  Práce s veršem a rýmem, tvoření, kreslení
Poezie, tu mám rád!  Práce s veršem a rýmem, skládání básniček, tvoření
Krteček  Povídání o pohádkách, postavy z večerníčků, skládání  pohádky
Skrz pohádku  Seznámení dětí s pojmem pohádka, dobro, zlo, vítězství
Jak jel Vítek do Prahy  Povídání o tvorbě Bohumila Říhy, čtení ukázek
K jako kamarád  Pojem kamarád a jeho propojení s knihou Kvak a Žbluňk, poslech a následné skládání příběhu.
Dort  Práce s obrázky, přiřazování, práce s knihou Pejsek a  kočička, tvoření společného dortu
Zvířátka  Práce s obrázky zvířat, přiřazování, práce s knihou na  dané  téma
Harry Potter  Povídání o příběhu,knihy, filmy, vymýšlení a kreslení  vlastních zvířat
Moje nej kniha  Práce s knihou, předčítání, tvorba, pojem anotace, obálka,  titulní strana atd.
Detektivky  Myšlenková mapa, práce s žánrem, ukázka knih na dané  téma
Fantasy  Myšlenková mapa, práce s žánrem, ukázka knih na dané  téma
Jak se rodí kniha  Práce s knihou, řazení obrázků, tvoření vlasní knihy

Dokumentová a informační gramotnost

Vařím, lepím, hraju si.  Práce s dokumenty a informacemi (tištěné, online  formuláře, návody)
Online katalog  Práce s katalogem, vyhledávání knih, samostatná práce
Pubblisher  Základy, tvorba jednoduchého plakátu, pozvánky
Vyhledávání na internetu  Praktické ukázky vyhledávání v neplacených zdrojích
 
Malý knihovník  Práce s knihovnickými pojmy
Seznámení s knihovnou  Prohlídka knihovny, pojem registrace, průkazka, přihláška, možnosti půjčování
 
Smysly  Interaktivní beseda, práce se smysly
Kronika  Ukázka práce kronikářky a kroniky jako takové
 

 

 

Poslední aktualizace stránky: 15. 10. 2018 12:31

Tisková verze stránky

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.