Tento web využívá tzv. Cookies, tedy je technologii regulovanou směrnicemi Evropské unie. Konkrétně směrnice č. 2002/58ES s názvem e-Privacy.
Tento web využívá Cookies pro komunitní a autorizační funkce, dále pak Cookies třetích stran pro sběr statistických údajů provozu webu.Souhlasíte s použitím Cookies našeho webu a webů třetích stran? Bez tohoto souhlasu nemusí některé funkce webu pracovat správně.

Souhlasíte s uložením souborů Cookie do Vašeho počítače?


Valná hromada KDK

Program
 

Program VH a semináře

Úterý 31. 10. 2017

13.00 - 14.00

Prezence

14.00 - 14.15

Zahájení: ředitelka Mgr. Irena Leitnerová, hosté: náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Daniela Seifertová, starosta města Ostrov Ing. Josef Železný

14.15 - 18.00

Valná hromada – zprávy o projektech KDK roku 2017 a plány na rok 2018, zprávy o činnost klubek, volba předsedkyně a tajemnice KDK na další období - S. Benešová, H. Šlesingerová

18.00 - 19.00

Večeře

19.00

Dle zájmu:

  • Volný večer - prohlídka města, posezení v hospůdce

Středa 01. 11. 2017

Celostátní vzdělávací seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven - I. část

„Scénické čtení a listování v knížkách - jedna z cest dětí ke knížce, čtenářství a do knihovny".  Lektorkou bude  MgA. Emílie Zámečníková z Katedry výchovné dramatiky DAMU.

09.00 - 12.00

  1. Co je scénické čtení
  2. Charakterizace cílového publika
  3. Výběr knihy, úryvků, jejich rozbor a příprava ke scénickému čtení

12.00 - 13.00

Oběd

13.00 - 17.00

  1. Hledání výrazových prostředků - mluvních i mimoslovních (zdivadelnění některých částí - kdy jen číst, kdy hrát, využití recitačních a vyprávěcích prostředků, charakterizace postav, dialogy, úprava scény, kostým, rekvizita aj.)
  2. Kvalitní scénář pořadu scénického čtení jako předpoklad úspěchu

14.00 - 15.00 - QR kódy pro knihovny (lektor: Ondřej Douša):

  • doplňková přednáška o praktickém užití QR kódů v knihovnách a běžném provozu, inspirace a tipy přímo šité pro knihovny, součástí prezentace bude i praktická ukázka nástrojů pro práci s QR kódy. Všem účastníkům byl rozeslán přihlašovací formulář, pokud Vám nedorazil, kontaktujte nás.

17.00 - 19.00

Osobní volno na převlečení účastníků společenského večera (doporučujeme sportovní a teplé oblečení).

19.00

Společenský večer - návštěva Horního hradu (Hauenštejn), odjezd autobusem, jídlo, pití, hudba, zpěv zajištěno

 

Čtvrtek 02. 11. 2017

Závěr celostátního vzdělávacího semináře pro pracovníky dětských oddělení knihoven

09.00 - 12.00 

  1. Praktická část semináře - ukázka práce s konkrétními tituly

12.00

Závěr semináře

  • prohlídka knihovny - dle zájmu
  • exkurze do klášterního areálu - dle zájmu

 

 

 

Další informace
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 09:43