CZE | ENG | DEU
Facebook knihovnyInstagram knihovnyYouTube knihovny

Městská knihovna Ostrov

Článek

REGISTRACE OBČANŮ UKRAJINY - РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Registrace občanů Ukrajiny

Zvláštní dodatek ke Knihovnímu řádu

Ověření registrace občanů Ukrajiny

 

MK Ostrov ověří registraci žadatele, který:

  1. věrohodným způsobem prokáže svoji totožnost a
  2. je občanem Ukrajiny.

MK Ostrov v případě občanů Ukrajiny nežádá doložení usazenosti v České republice, složení peněžité kauce ani ručitele. 

Evidenční poplatek

Občané Ukrajiny neplatí evidenční poplatek podle čl. 1 Knihovního řádu.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je účinný ode dne podpisu do odvolání. 

V Ostrově dne 2. 3. 2022 Mgr. Irena Leitnerová, ředitelka Městské knihovny Ostrov

 

Реєстрація громадян України

Спеціальний додаток до Статуту бібліотек

Підтвердження реєстрації громадян України

Островська міська бібліотека підтвердить реєстрацію заявника, який:

  1.  достовірно підтвердить свою особу і
  2.  є громадянином України.

Що стосується громадян України, то МК Остров не вимагає підтвердження реєстрації в Чеській Республіці, поручителя чи внесення застави. 

Реєстраційний внесок

Громадяни України не сплачують реєстраційний внесок згідно зі ст. 1 Статуту бібліотеки. 

Кінцеві положення

Цей додаток набуває чинності з дати підписання до подальшого рішення.

На Oстрові дня 2. 3. 2022

Mgr. Ірена Лейтнерова, директор міської бібліотеки в Острові

 

Registration of Citizens of Ukraine

Special Supplement to the Library Rules and Regulations

Verification of the registration of Ukrainian citizens

The Municipal Library of Ostrov will verify the registration of an applicant who:

  1. provides credible proof of identity and
  2. is a citizen of Ukraine.

In the case of citizens of Ukraine, the MLP does not require proof of residence in the Czech Republic, a cash deposit or a guarantor.

Registration Fee

Citizens of Ukraine do not have to pay a registration fee pursuant to Art. 1 of the Library Rules and Regulations.

Final Provision

This Amendment shall be effective from its signature date until revoked.

In Ostrov, 2 March 2022

Mgr. Irena Leitnerová, Director of the Municipal Library of Ostrov

Článek se nachází v archivu.

Vydáno: 01. 04. 2022

Klíčová slova: registrace, Ukrajina, knihovní řád, dodatek, MK Ostrov, pеєстрація, бібліотека

Provozní doba

Zavřeno

Zobrazit celou provozní dobu

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu
Zdroje
O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.

Prohlášení o přístupnosti.