CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Informace

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je Město Ostrov. Organizační složkou knihovny je Kronika Města Ostrov.

 • veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem – knihy, brožury, periodika, mapy, audiovizuální dokumenty (CD, LP, DVD, zvukové knihy), elektronické zdroje, filmy, společenské hry
 • fond knihovny je dostupný prostřednictvím našich katalogů
 • umožňuje přístup i do elektronických bází dat – našich i hostitelských, online komunikaci s uživateli
 • poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby,  informační, reprografické a rešeršní služby, rezervaci dokumentů
 • pořádá kulturní akce pro školy a širokou veřejnost
 • nabízí pronájem počítačové učebny a výstavní síně „Oranžerie Václava Havla“

Cíle a směřování knihovny

 • být multikulturním centrem pro obyvatele města
 • reagovat na nové trendy vývoje knihovnictví
 • sledovat a u platňovat nové formy komunikace s uživateli
 • být funkční součástí celosvětové sítě knihoven
 • zajistit dostupnost služeb i handicapovaným občanům

 

Poslední aktualizace stránky: 18. 09. 2018 11:59

Tisková verze stránky

Oddělení knihovny
Wikipedia - o knihovně

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.