Tento web využívá tzv. Cookies, tedy je technologii regulovanou směrnicemi Evropské unie. Konkrétně směrnice č. 2002/58ES s názvem e-Privacy.
Tento web využívá Cookies pro komunitní a autorizační funkce, dále pak Cookies třetích stran pro sběr statistických údajů provozu webu.Souhlasíte s použitím Cookies našeho webu a webů třetích stran? Bez tohoto souhlasu nemusí některé funkce webu pracovat správně.

Souhlasíte s uložením souborů Cookie do Vašeho počítače?


Granty a projekty

Granty a dotace získané MK Ostrov - přehled
 
Titul Název projektu MK ČR Vlastní
Rok 2004
SROP/KK KV Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje – Kč – Kč
Rok 2005
VISK 3 Změna KS LANius na KS Clavius 118 000 Kč 86 261 Kč
Knihovna 21.stol. I já to zvládnu – pomoc handicapovaným 12 000 Kč 27 385 Kč
Rok 2005 až 2011
Česká knihovna Nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury 2 500 Kč 0 Kč
Rok 2010
VISK 3 Upgrade z DBF verze Clavius na SQL vč. implementace katalogu Carmen OPAC 2.0 200 000 Kč 119 477 Kč
VISK 8a Zpřístupnění databáze Anopres, ČTK, Tamtam 41 280 Kč 20 640 Kč
Rok 2011
VISK 9 Sjednocení báze autorit s bází autorit NKP 48 000 Kč 20 000 Kč
Rok 2012
VISK 9 Sjednocení báze autorit s bází autorit NKP 27 000 Kč 16 616 Kč
Rok 2013
VISK 3  Přechod z UNIMARCu na MARC21 62 000 Kč  32 380 Kč
VISK 9 Sjednocení báze autorit s bází autorit NKP 32 000 Kč 19 400 Kč
VISK3 WIFI 13 000 Kč 6 900 Kč
VISK9 Přispívání do báze autorit NKP a sjednocení lokální báze autorit 32 000 Kč 17 500 Kč
Rok 2014    
K21 Zpřístupnění elektronických zdrojů zrakově postiženým 17 000 Kč 20 290 Kč
ORNK Setkávání seniorů a zrakově postižených 31 000 Kč 31 000 Kč
VISK3 Rozšíření pokrytí Wi-fi signálem 13 000 Kč 13 000 Kč
VISK9 Přispívání do báze autorit NKP a sjednocení lokální báze autorit 32 000 Kč 17 500 Kč
Rok 2015
K21 Učíme se hrou 10 000 Kč 10 000 Kč
K21 Tématické kufříky 6 000 Kč 7 000 Kč
VISK3 Modernizace učebny 19 000 Kč 38 810 Kč
VISK9 Přispívání do báze autorit NKP a sjednocení lokální báze autorit 32 000 Kč 17 500 Kč
2017
K21 Učíme se hrou 2 10 000  
K21 Knihovna mládeži a seniorům 10 000  
VISK3 Obnova klíčové techniky a software 150 000  
Visk3 Tritius 320 000 147 000
Další informace
Poslední aktualizace: 17. 01. 2018 13:22