CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Pravidelné akce

Knihomolení

  • soutěž, určená dětským čtenářům. Cílem soutěže je nasbírat KNIHOMOLY (naše knihovnická měna), za které si mohou děti "zakoupit" odměnu v našem "obchůdku". Knihomoly mohou získat za výpůjčku, vyplnění soutěžního úkolu atd.

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

  • celostátní akce na podporu čtenářství, kterou  vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Naše knihovna se do tohoto projektu pravidelně zapojuje. Knížku pro prvňáčka mohou získat žáčci 1. tříd ZŠ, kteří pravidelně docházejí s paní učitelkou na besedy do knihovnu a v řádném termínu odevzdají vyplněný čtenářský deník. Poté následuje slavnostní Pasování na čtenáře.

Řád zlaté knihy

  • slavnostní předávání Řádu zlaté knihy žákům 2. tříd ZŠ, kteří pokračovali s vyplňováním čtenářských deníčků získaných v 1. třídě a spolu s paní učitelkou i nadále pravidelně navštěvují naši knihovnu.

Březen - měsíc čtenářů

  • celostátní akce na podporu čtenářství, kterou  vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu je čtenář a čtení. Naše knihovna se do této akce pravidelně zapojuje a vždy připravuje spoustu zajímavých doprovodných akcí (např. výstavy, přednášky, autorská čtení, dílny, počítačové kurzy, burzy knih ...)

Noc s Andersenem

  • každoroční akce, která se koná vždy na jaře, je určena našim dětským čtenářům, kteří se za odměnu mohou účastnit nocování v knihovně s bohatým večerním programem.

Loučení s prázdninami

  • akce pro celou rodinu, kterou pořádá naše knihovna již od roku 2013, vždy poslední pátek v srpnu. Jedná se o zábavné odpoledne pro celou rodinu. Pro děti jsou připravena soutěžní stanoviště, odměny, pro dospělé burza knih a spousta doprovodných akcí a prodejních stánků. Akce se koná v parku u knihovny. 

Týden knihoven

  • celostátní akce na podporu četby a knihoven, kterou  vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Akce se koná vždy v říjnu. Naše knihovna se do této akce pravidelně zapojuje a vždy připravuje spoustu zajímavých doprovodných akcí (např. výstavy, přednášky, autorská čtení, dílny, počítačové kurzy, burzy knih ...)

Pohádkové malování a zpívání

  • akce určená kolektivům z MŠ a ZŠ, která se koná vždy na podzim a je spojena s Dětským filmovým festivalem Oty Hofmanna. Děti tvoří na vybrané téma obrázky a připravují si vystoupení.

Superčtenáři

  • tato akce je určena žákům 2. do 9. tříd ZŠ. Akce se koná vždy na podzim. Děti mají za úkol sbírat body za přečtené knihy. Jedotlivci a kolektivy s největšém počtem bodů se stávají vítězi a získají odměnu. Superčtenáři odstartovali již v roce 2004.

Vánoční stromkování

  • každoroční soutěž určení školním družinám. Děti ze školních družin mají za úkol vlastnoručně vyrobit vánoční ozdoby, kterými poté nazdobí vánoční stromek v parku u knihovny. Nejkrásnější stromek vyhrává a jeho autoři získají odměnu.

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: 18. 01. 2018 08:22

Tisková verze stránky

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.