Tento web využívá tzv. Cookies, tedy je technologii regulovanou směrnicemi Evropské unie. Konkrétně směrnice č. 2002/58ES s názvem e-Privacy.
Tento web využívá Cookies pro komunitní a autorizační funkce, dále pak Cookies třetích stran pro sběr statistických údajů provozu webu.Souhlasíte s použitím Cookies našeho webu a webů třetích stran? Bez tohoto souhlasu nemusí některé funkce webu pracovat správně.

Souhlasíte s uložením souborů Cookie do Vašeho počítače?


Herní klub

Hrajeme si s knihovnou
 

Herní klub

 zájmový klub hravých nadšenců - není omezen věkem ani pohlavím

 • Máte rádi deskové a společenské hry? Nemáte si s kým zahrát, neznáte pravidla některých her, chcete poměřit síly s ostatními nebo třeba chcete jen změnit prostředí či vyzkoušet nějaké hry z našeho rozsáhlého fondu? Pak přijďte mezi nás. 
 • turnaje se pořádají v učebně MK Ostrov
 • termíny zde

Pokud si budete chtít hrát doma, využijte bohaté nabídky našeho fondu Společenských her - deskovky, karetní, logické, výukové - stačí platná registrace a dodržování následujících pravidel.

 

Pravidla pro půjčování společenských deskových her

 

 1. Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři a s vyrovnanými závazky vůči knihovně.  
 1. Hry si mohou zájemci půjčit v oddělení pro mládež.
 1. Čtenář si může půjčit pouze 1 hru na 14 dní, bez možnosti prodloužení.
 1. Hry lze rezervovat. 
 1. Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení dle platného ceníku
 1. V případě poškození či ztráty hry nebo její části, je čtenář povinen zakoupit tutéž hru nebo uhradit její celou cenu (a to nejpozději do 1 měsíce od nahlášení ztráty, pokud se nedohodne jinak.
 1. Každá hra obsahuje seznam všech komponentů hry, který je čtenář povinen si před vypůjčením zkontrolovat. 
 1. V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.
Další informace
Poslední aktualizace: 22. 08. 2017 15:00