CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Herní klub

Herní klub

 zájmový klub hravých nadšenců - není omezen věkem ani pohlavím

 • Máte rádi deskové a společenské hry? Nemáte si s kým zahrát, neznáte pravidla některých her, chcete poměřit síly s ostatními nebo třeba chcete jen změnit prostředí či vyzkoušet nějaké hry z našeho rozsáhlého fondu? Pak přijďte mezi nás. 
 • turnaje se pořádají v učebně MK Ostrov
 • termíny zde

Pokud si budete chtít hrát doma, využijte bohaté nabídky našeho fondu Společenských her - deskovky, karetní, logické, výukové - stačí platná registrace a dodržování následujících pravidel.

 

Pravidla pro půjčování společenských deskových her

 

 1. Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři a s vyrovnanými závazky vůči knihovně.  
 1. Hry si mohou zájemci půjčit v oddělení pro mládež.
 1. Čtenář si může půjčit pouze 1 hru na 14 dní, bez možnosti prodloužení.
 1. Hry lze rezervovat. 
 1. Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení dle platného ceníku
 1. V případě poškození či ztráty hry nebo její části, je čtenář povinen zakoupit tutéž hru nebo uhradit její celou cenu (a to nejpozději do 1 měsíce od nahlášení ztráty, pokud se nedohodne jinak.
 1. Každá hra obsahuje seznam všech komponentů hry, který je čtenář povinen si před vypůjčením zkontrolovat. 
 1. V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

Poslední aktualizace stránky: 27. 02. 2019 09:49

Tisková verze stránky

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.