CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Nabídka akcí pro 1. stupeň ZŠ

Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ - přehled ke stažení

1. A 2. TŘÍDA

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU

Krátké představení knihovny, co to vlastně je a co se v ní všechno dá dělat. Ukázání oddělení a knížek, které jsou pro děti vhodné, povídání si o tom, co musí děti udělat, aby si knihy mohly půjčovat domů. Následuje krátký program a prohlížení knih.

NOVINKY

Ukázka nových knih ve fondu knihovny, upřesnění pojmů – autor, ilustrátor, anotace, atd., vlastní práce s knihou – výběr a představení knihy, důvod proč si zrovna vybral tuto knihu.

PAPUCHALK PETR

Petr Horáček – pouštění vizuálních a zvukových ukázek, vymýšlení vlastního příběhu, čtení knihy a povídání si o přátelství. Na závěr se děti naučí kreslit papuchalka.

SLON A MRAVENEC

Daisy Mrázková – Práce s knihou, společné čtení, porozumění textu, kritické myšlení – děti dávají do skupin různá zvířata a obhajují, proč by se spolu mohly přátelit a proč ne.

HUSA LÍZA

Petr Horáček - pohybová lekce na téma knihy Husa Líza. Děti se naučí pantomimicky předvádět jednotlivá zvířátka a to poté aplikují při čtení knihy.

JAK ZVÍŘATA SPÍ

Jiří Dvořák – Práce s knihou, společné čtení, povídání si.

SLOŽ SI SVOJI POHÁDKU

Malované čtení, děti najdou ukryté obrázky, které potom přiřazují do textu pohádky, kterou společně čteme.

K JAKO KAMARÁD

Arnold Lobel: Kvak a Žbluňk – rozebírání pojmu kamarád, propojení s příběhem, který pouštíme z CD. Následná práce ve skupinách, kdy děti pomocí obrázků skládají celý příběh, který před tím slyšely. Pouštění druhého příběhu, povídání si, co všechno je kdo ochotný udělat pro přátele.

PEJSEK A KOČIČKA

Josef Čapek – Společný poslech příběhu pejska a kočičky o tom jak pekli dort, práce s příběhem. Třídění obrázků, které do příběhu patří a které ne. Skupinové tvoření vlastního dortu.

JAK SE TVOŘÍ KNIHA

Představení pojmů autor a ilustrátor. Děti se po přečtení příběhu stanou jeho ilustrátory. Pomocí vlastní fantazie nakreslí obrázky, které na závěr společně vložíme do předem vytisknutého textu, před zraky dětí sešijeme a třída si pak odnáší vlastní malou knížečku.

KAMIL NEUMÍ LÍTAT

Jennifer Berne – společné čtení knihy, povídání si o přátelství a o tom, zda je nebo není dobré být jiný než ostatní. Rozbor příběhu.

JAK JEL VÍTEK DO PRAHY

Bohumil Říha – Povídání si o tvorbě Bohumila Říhy, společné čtení ukázek, vysvětlování neznámých pojmů, domýšlení příběhů.

JEZEVEC CHRUJDA

Petr Stančík – společné čtení knihy o jezevci Chrujdovi, který točil film. Vymýšlení vlastních cizích jazyků, povídání si o vlastnostech zvířat z příběhu, rozdělování různých druhů lesa, jmenování stromů a zvířat, které u nás můžeme najít.

PAVOUCI

Společné čtení příběhu o pavoucích v domácnosti, kreslení pavouků.

NEOBYČEJNÁ DOBRODRUŽSTVÍ DESETI PONOŽEK

Justyna Bednarek – rozdíl mezi levou a pravou ponožkou nám osvětlí kniha o deseti zvláštních ponožkách. Společně si přečteme několik příběh. Povídáme si o obsahu. Vymyslíme si vlastní teorii o tom, kam se ztrácí ponožky.  Na závěr si nějakou pěknou ponožku nakreslíme.

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ

Povídání o Vánocích, zvyky a tradice, názorné ukázky, pouštění pohádky z cyklu Chaloupka na vršku.

VELIKONOCE

Povídání o Velikonocích, zvyky a tradice, názorné ukázky, pouštění pohádky z cyklu Chaloupka na vršku.

ČARODĚJNICE

Povídání si o čarodějnicích v souvislosti s tradicí. Kde to vzniklo a proč, jak to probíhá a zda děti chodí v kostýmech někam či ne. Tvoření vlastní čarodějnice.

SMYSLY

Interaktivní beseda, práce se smysly, ukázky a rozpoznávání smyslů.

3. - 5. TŘÍDA

OPAKOVÁNÍ KNIHOVNY

Zopakování si co to vlastně knihovna je, jaká v ní najdeme oddělení, co všechno se dá půjčovat, co všechno se dá dělat. Značení a rozdělení knih v oddělení pro mládež. To všechno ve skupinové práci za pomoci testu.

ONLINE KATALOG

Seznámení s online katalogem. S pomocí počítačů a tabletů naučíme děti, jak si najít knihu, o kterou mají zájem. Hledání v online katalogu a orientace volném výběru knih.

NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTĚ TŘEŤÁKA FILIPA L.

Petra Braunová – stručné převyprávění příběhu, postupné čtení ukázek a diskuze s dětmi. Povídání si o nepříjemných situacích, jak by se kdo zachoval a zda to, co se v knize děje, je správné nebo ne. Během programu zazní výrazy: trestný čin, autonehoda, první pomoc, vina.

NOVINKY

Ukázka nových knih ve fondu knihovny, upřesnění pojmů – autor, ilustrátor, anotace, atd., vlastní práce s knihou – výběr a představení knihy, důvod proč si zrovna vybral tuto knihu.

BAJKY

Vymezení pojmu, nejznámější autoři, skupinová práce – čtení, interpretace, ponaučení.

POVĚSTI

Vymezení pojmu, nejznámější autoři, nejznámější pověsti, skupinová práce s textem na základě vizuální ukázky.

OSTROVSKÉ POVĚSTI

Vymezení pojmu pověst, práce se třemi ostrovskými pověstmi. Společné čtení a interpretace, vysvětlování neznámých pojmů, ukázka místa kam se pověst váže.

O HORYMÍROVI

Společné čtení pověsti, vysvětlování pojmů, hraní si na soud. Projev vlastního názoru a jeho obhajoba.

BÁJE

Vymezení pojmu, nejznámější autoři, skupinová práce – nalezení slov ukrytých po knihovně, správné doplnění do textu, vysvětlení co ta slova znamenají.

POHÁDKY

Vymezení pojmu, trocha historie, nejznámější autoři, filmové adaptace, různé adaptace jedné pohádky, hledání knih klasických pohádek.

MODERNÍ POHÁDKA

Vymezení pojmu pohádka, co je to moderní pohádka, autoři moderních pohádek, představení Miloše Macourka. Společné čtení moderní pohádky o kousavém svetru.

KVAK A ŽBLUŇK

Arnold Lobel – skupinová práce, na základě obrázků děti vymýšlejí příběh. Poté si všechny příběhy přečteme a na závěr si pustíme originální příběh o tom jak se Kvak a Žbluňk koupali.

O KLÍČI

Pavel Čech – skupinová práce, každá skupina si vybere jeden obrázek z knihy O klíči. Vymyslí vlastní příběh, který potom ostatním přečte. Zhodnocení příběhů, vymyšlení co mají obrázky společného, stručné vyprávění děje knihy, zhodnocení jak moc blízko byly příběhy skutečnosti.

HARRY POTTER

Za pomoci myšlenkové mapy si s dětmi zopakujeme veškeré informace, které víme o světě Harryho Pottera. Poté děti najdou siluety zvířat z Harryho světa a za pomoci knih hledají jejich název, a jak ve skutečnosti vypadají. Okrajová zmínka o fantasy žánru.

JAK VZNIKÁ KNIHA

S pomocí obrázků se děti dozví od A do Z jak vzniká kniha. Od ručního psaní na papír, po editory až do tiskárny a knihkupectví.

STELLA BELLA A UKRADENÁ OPIČKA

Jürg Obrist - práce s knihou, společné čtení, porozumění textu a řešení detektivního případu.

STELLA BELLA A KRÁLOVSKÝ DIAMANT

Jürg Obrist - práce s knihou, společné čtení, porozumění textu a řešení detektivního případu.

POEZIE, TU MÁM RÁD

Vymezení pojmu, práce s verši a rýmy, tvoření vlastní básničky či skládání podle nalezených indicií.

BUBÁCI

Radovan Krátký – skupinová práce, děti z textu vyhledávají základní informace o různých druzích strašidel. Interpretace informací.

PŘÍSLOVÍ, RČENÍ, PRANOSTIKY

Vymezení pojmů, hledání částí a skládaní do souvislého textu, správné určení co je co.

CITÁTY A RČENÍ

Vymezení pojmů, ukázka a rozdělení co je co. Skupinová práce, utváření vlastního názoru (kritické myšlení).

DETEKTIVKY

Představení žánru, myšlenková mapa, ukázka knih, nejznámější literární detektiv. Tvoření příběhu ve skupině na základě vytvořené myšlenkové mapy.

FANTASY A SCI-FI

Představení žánrů, rozdíly mezi nimi, autoři, známé knihy, filmové podoby, myšlenková mapa, ukázání fondu.

HOROR

Představení žánru, myšlenková mapa, ukázka knih.

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA

Představení žánru, autoři, nejslavnější díla, ukázka, knihy.

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ

Povídání o Vánocích, zvyky a tradice, názorné ukázky, samostatné hledání informací v knihách či na internetu, hravé skládání puzzle.

VELIKONOCE

Povídání o Velikonocích, zvyky a tradice, názorné ukázky, samostatné hledání v knihách či na internetu.

KVĚTNOVÉ SVÁTKY

Hravou formou se děti seznámí s 1. a 8. květnem. Co se dělo, proč máme ty dny volno, důležitost těchto dní. Vizuální ukázky.

28. ZÁŘÍ A 28. ŘÍJNA

Hravou formou se děti seznámí s těmito svátky, čím a proč jsou významné, samostatné hledání informací v dostupných zdrojích.

SVATÝ MARTIN

Samostatné hledání informací v knihách, hravé vyplňování testů, interpretace informací.

SVATÁ BARBORA

Samostatné hledání informací v knihách, hravé vyplňování testů, interpretace informací.

SVÁTKY MRTVÝCH

Halloween, Dušičky či svátky v jiných zemích. Čtení ukázek, z knihy Strom duchů, vlastní převyprávění.

KNIŽNÍ ZOO

Krátké povídání si o zvířátkách, skupinové hledání zvířat v encyklopediích na základě rozdaných obrázků – seznámení s naučnou literaturou. Následné tvoření vlastního třídního pexesa.

KNIHA X INTERNET

Skupinová práce se slepou mapou. Děti musí s pomocí knih a počítačů rozluštit o jaký kontinent se jedná a jaká zvířata se na něm nacházejí. Zároveň s tím hledají základní informace.  Závěrečné zhodnocení zda je lepší kniha či internet.

KRONIKA MĚSTA

Děti navštíví kroniku města, dozví se co to je a jak se kronika tvoří. Proč se kronika píše a udržuje. Na ukázku mají velké množství dokumentů. Celým programem provází sama kronikářka města Walburga Mikešová.

Poslední aktualizace stránky: 19. 03. 2019 07:53

Tisková verze stránky

PDF verze stránky

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.