CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Nabídka akcí pro 2. stupeň ZŠ

Nabídka besed pro 2. stupeň ZŠ - přehled ke stažení

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU

Prohlídka všech oddělení knihovny, krátká historie místa, seznámení s možnostmi jednotlivých oddělení knihovny. Ukázka fondu pro danou věkovou kategorii, povídání si o tom, co se musí udělat, aby mohli využívat všech služeb knihovny.

NOVINKY

Ukázka nových knih ve fondu knihovny, upřesnění pojmů – autor, ilustrátor, anotace atd., vlastní práce s knihou – výběr  a představení knihy, důvod proč si zrovna vybral tuto knihu.

ŠIFRA MISTRA KNIHOVNÍKA

Hledání šifer v knihách po celé knihovně za pomoci indicií. Děti se tak hravou formou samostatně seznámí s prostředím celé knihovny.

KRONIKA MĚSTA

Děti navštíví kroniku města, dozví se co to je a jak se kronika tvoří a proč se kronika píše. Na ukázku mají velké množství dokumentů. Celým programem provází sama kronikářka města paní Walburga Mikešová.

ONLINE KATALOG

Seznámení s online katalogem. S pomocí počítačů a tabletů naučíme děti jak si najít knihu, o kterou mají zájem. Hledání v online katalogu a orientace volném výběru knih.

JAK VZNIKÁ KNIHA

S pomocí obrázků se děti dozví od A do Z jak vzniká kniha. Od ručního psaní na papír, po editory až do tiskárny a knihkupectví.

POEZIE, TU MÁM RÁD

Vymezení pojmu, práce s verši a rýmy, tvoření vlastní básničky či skládání podle nalezených indicií.

PŘÍSLOVÍ, RČENÍ, PRANOSTIKY

Vymezení pojmů, hledání částí a skládaní do souvislého textu, správné určení co je co.

CITÁTY A RČENÍ

Vymezení pojmů, ukázka a rozdělení co je co, puštění písničky, ve které děti najdou nějaké citáty a vysvětlí, co to znamená, závěrečný výběr citátu či rčení a napsání vlastního názoru na dané tvrzení.

DETEKTIVKY

Představení žánru, myšlenková mapa, ukázka knih, nejznámější literární detektiv. Tvoření příběhu ve skupině na základě vytvořené myšlenkové mapy.

FANTASY A SCI-FI

Představení žánrů, rozdíly mezi nimi, autoři, známé knihy, filmové podoby, myšlenková mapa, ukázání fondu.

HOROR

Představení žánru, myšlenková mapa, ukázka knih..

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA

Představení žánru, autoři, nejslavnější díla, ukázka, knihy.

BÁJE

Vymezení pojmu, nejznámější autoři, skupinová práce – nalezení slov ukrytých po knihovně, správné doplnění do textu, vysvětlení co ta slova znamenají.

POHÁDKY

Vymezení pojmu, trocha historie, nejznámější autoři, filmové adaptace, různé adaptace jedné pohádky, hledání knih klasických pohádek.

BAJKY

Vymezení pojmu, nejznámější autoři, skupinová práce – čtení, interpretace, ponaučení.

POVĚSTI

Vymezení pojmu, nejznámější autoři, nejznámější pověsti, skupinová práce s textem na základě vizuální ukázky.

OSTROVSKÉ POVĚSTI

Vymezení pojmu pověst, práce se třemi ostrovskými pověstmi, společné čtení a interpretace, vysvětlování neznámých pojmů, ukázka místa, ke kterému se pověst váže.

KNIHA x INTERNET

Skupinová práce se slepou mapou. Žáci musí s pomocí knih a počítačů rozluštit o jaký kontinent se jedná a jaká zvířata se na něm nacházejí. Zároveň s tím hledají základní informace.  Závěrečné zhodnocení zda je lepší kniha či internet.

SVÁTKY MRTVÝCH

Halloween, Dušičky či svátky v jiných zemích, čtení ukázek z knihy Strom duchů, vlastní převyprávění.

VAŘÍM, LEPÍM, HRAJU SI

Práce s dokumenty a informacemi (tištěné formuláře, online formuláře, návody).

PUBLISHER

Základy práce v programu, tvorba jednoduchého plakátu či pozvánky.

Poslední aktualizace stránky: 19. 03. 2019 07:53

Tisková verze stránky

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.