Tento web využívá tzv. Cookies, tedy je technologii regulovanou směrnicemi Evropské unie. Konkrétně směrnice č. 2002/58ES s názvem e-Privacy.
Tento web využívá Cookies pro komunitní a autorizační funkce, dále pak Cookies třetích stran pro sběr statistických údajů provozu webu.Souhlasíte s použitím Cookies našeho webu a webů třetích stran? Bez tohoto souhlasu nemusí některé funkce webu pracovat správně.

Souhlasíte s uložením souborů Cookie do Vašeho počítače?


Internetový řád

Pravidla pro práci s internetem a využíváním Wi-Fi
 

Internetové stanice slouží návštěvníkům knihovny především ke zkvalitnění informačních služeb knihovny

Uživatelé internetu

Služby Internetu může v MK Ostrov využívat každý čtenář knihovny. Děti do 15 ti let se mohou stát uživateli internetu až na základě písemného souhlasu rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za dodržování provozního řádu.

Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

Provozní podmínky

 • Uživatelé jsou povinni dodržovat provozní řád pro práci s Internetem a respektovat pokyny pracovníků knihovny.jakoukoliv nejasnost je uživatel povinen ohlásit pracovníkům knihovny.
 • Před započetím práce potvrdí uživatel svým podpisem souhlas s pravidly užívání Internetu. Přejímá tím zároveň odpovědnost za škody způsobené aktivním zásahem do sítě.
 • Uživatel musí hlásit pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce na PC. Po ukončení práce musí PC zůstat ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 • Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software
 • Uživatelům je dovoleno používat služeb www.

Uživatelům je zakázáno:

 • nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory stažené z Internetu a provádět jiné instalace
 • provádět jakékoliv změny programů – nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software
 • používat vlastní externí  disky, které nejsou zkontrolovány na místě (tzn. v knihovně) antivirovým programem
 • vypínat a resetovat počítač
 • provozovat online počítačové hry
 • používat tuto službu k činnostem zákonem zakázaným – zejména k neoprávněnému užití autorských děl, k vyhledávání a  šíření zákonem zakázaných informací – rasismu, pornografie, fašismu atd.

Jeden počítač může používat pouze jeden uživatel, výjimečně se souhlasem obsluhy uživatelé dva

Rozsah a úhrada služeb

 • Užívání Internetu je pro registrované dětské uživatele zdarma, ostatní uživatelé uhradí poplatek dle aktuálního ceníku
 • Každý uživatel má právo pracovat s Internetem nejdéle 60 minut. Tuto dobu lze ve vyjímečných případech prodloužit.
 • Uživatelé si mohou předem zamluvit stanici Internetu, nejdéle však na 1 hodinu. Pokud není přítomen další zájemce lze dobu prodloužit. Doba prodlení je 10 min. Zamluvit stanici lze i telefonicky – 353 434 306. Stejným způsobem je možné zamluvení i zrušit.

Porušení Provozního řádu internetu

V případě porušení PŘI může být uživateli přístup k Internetu dočasně nebo navždy ukončen.

Informace k užívání veřejného internetu – Wi-Fi:

 • Veškerá komunikace je nešifrovaná, tedy nezabezpečená.
 • Pro zachování Vašeho soukromí používejte protokol HTTPS a nebo se pomocí veřejné Wi-Fi nepřipojujte na žádné osobní účty.
 • Síť, na kterou se připojujete, sledujeme kvůli Vašemu vlastnímu bezpečí.
 • Nezodpovídáme za obsah internetových stránek, snažíme se ale filtrovat ty potencionálně nebezpečné a morálně škodlivé.
 • Nezodpovídáme ani za ostatní uživatele připojující se k síti

Pravidla užívání veřejného internetu – Wi-Fi:

 • Zákaz zneužívání sítě k nelegálním účelům
 • Zákaz obcházení zabezpečení sítě
 • Zákaz stahování/nahrávání souborů větších než 1GB
 • Zákaz fyzického zásahu do zařízení knihovny
 • Zákaz softwarového zásahu do zařízení knihovny

Sankce za porušení pravidel:

 • Zablokování přístupu konkrétnímu zařízení na 24 hodin
 • Zablokování přístupu konkrétnímu zařízení do odvolání
 • Snížení rychlosti stahování / odesílání dat.
Další informace
Poslední aktualizace: 22. 08. 2017 15:00