CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Internetový řád

Internetové stanice slouží návštěvníkům knihovny především ke zkvalitnění informačních služeb knihovny

Uživatelé internetu

Služby Internetu může v MK Ostrov využívat každý čtenář knihovny. Děti do 15 ti let se mohou stát uživateli internetu až na základě písemného souhlasu rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za dodržování provozního řádu.

Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

Provozní podmínky

 • Uživatelé jsou povinni dodržovat provozní řád pro práci s Internetem a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Jakoukoliv nejasnost je uživatel povinen ohlásit pracovníkům knihovny.
 • Před započetím práce potvrdí uživatel svým podpisem souhlas s pravidly užívání Internetu. Přejímá tím zároveň odpovědnost za škody způsobené aktivním zásahem do sítě.
 • Uživatel musí hlásit pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce na PC. Po ukončení práce musí PC zůstat ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 • Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software.
 • Uživatelům je dovoleno používat služeb www.

Uživatelům je zakázáno:

 • nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory stažené z Internetu a provádět jiné instalace
 • provádět jakékoliv změny programů – nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software
 • používat vlastní externí  disky, které nejsou zkontrolovány na místě (tzn. v knihovně) antivirovým programem
 • vypínat a resetovat počítač
 • provozovat online počítačové hry
 • používat tuto službu k činnostem zákonem zakázaným – zejména k neoprávněnému užití autorských děl, k vyhledávání a  šíření zákonem zakázaných informací – rasismu, pornografie, fašismu atd.

Jeden počítač může používat pouze jeden uživatel, výjimečně se souhlasem obsluhy uživatelé dva

Rozsah a úhrada služeb

 • Užívání Internetu je pro registrované dětské uživatele zdarma, ostatní uživatelé uhradí poplatek dle aktuálního ceníku
 • Každý uživatel má právo pracovat s Internetem nejdéle 60 minut. Tuto dobu lze ve vyjímečných případech prodloužit.
 • Uživatelé si mohou předem zamluvit stanici Internetu, nejdéle však na 1 hodinu. Pokud není přítomen další zájemce lze dobu prodloužit. Doba prodlení je 10 min. Zamluvit stanici lze i telefonicky – 353 434 306. Stejným způsobem je možné zamluvení i zrušit.

Porušení Provozního řádu internetu

V případě porušení PŘI může být uživateli přístup k Internetu dočasně nebo navždy ukončen.

Informace k užívání veřejného internetu – Wi-Fi:

 • Veškerá komunikace je nešifrovaná, tedy nezabezpečená.
 • Pro zachování Vašeho soukromí používejte protokol HTTPS a nebo se pomocí veřejné Wi-Fi nepřipojujte na žádné osobní účty.
 • Síť, na kterou se připojujete, sledujeme kvůli Vašemu vlastnímu bezpečí.
 • Nezodpovídáme za obsah internetových stránek, snažíme se ale filtrovat ty potencionálně nebezpečné a morálně škodlivé.
 • Nezodpovídáme ani za ostatní uživatele připojující se k síti

Pravidla užívání veřejného internetu – Wi-Fi:

 • Zákaz zneužívání sítě k nelegálním účelům
 • Zákaz obcházení zabezpečení sítě
 • Zákaz stahování/nahrávání souborů větších než 1GB
 • Zákaz fyzického zásahu do zařízení knihovny
 • Zákaz softwarového zásahu do zařízení knihovny

Sankce za porušení pravidel:

 • Zablokování přístupu konkrétnímu zařízení na 24 hodin
 • Zablokování přístupu konkrétnímu zařízení do odvolání
 • Snížení rychlosti stahování / odesílání dat.

Poslední aktualizace stránky: 19. 03. 2019 07:53

Tisková verze stránky

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje pro vás

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.